رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی گزارش داد:
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گزارشی از"ملاقات چهره به چهره مردم با مدیران دستگاه های اجرایی استان" و "حقوق شهروندی" ارایه کرد.
مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری :
مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین گفت: هدف سامانه سامد کاهش مراجعات حضوری مردم و تسریع در پاسخگویی مدیران به درخواست ها و شکایات مردم است.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی از برگزاری جلسات توجیهی مسئولین ارزیابی عملکرد فرمانداری ها خبر داد.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی گزارش داد:
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گزارشی از"ملاقات چهره به چهره مردم با مدیران دستگاه های اجرایی استان" و "حقوق شهروندی" ارایه کرد.
مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری :
مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین گفت: هدف سامانه سامد کاهش مراجعات حضوری مردم و تسریع در پاسخگویی مدیران به درخواست ها و شکایات مردم است.
جلسه کمیته نظارت و ارزیابی ستاد اربعین استان به ریاست حمزه ئی تشکیل شد.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از برگزاری جلسه رابطین حقوقی فرمانداری های تابعه سطح استان خبر داد.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی از برگزاری جلسات توجیهی مسئولین ارزیابی عملکرد فرمانداری ها خبر داد.
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از برگزاری جلسات آموزشی تبیین، تشریح و آشنایی با تخلفات اداری خبر داد.
سرپرست دفتر بازرسی استانداری خبر داد:
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد: بازرسی نامحسوس از دستگاه های اجرایی استان با شاخص های منطبق با رعایت حقوق شهروندی و در راستای تکریم ارباب رجوع با...
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از ابلاغ "دستور العمل دیدار عمومی و ملاقات چهره به چهره مدیران دستگاه های اجرایی استان قزوین با مردم" به کلیه...
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از کسب رتبه عالی استانداری قزوین در ارزیابی عملکرد سال1395 خبر داد.
سرپرست دفتربازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
دستگاههای اجرایی رابطان سامد را معرفی کنند
سرپرست دفتربازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گفت: سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ( سامد) فعالیت مجدد خود را بر اساس "نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر...
اشتراک در لیست اخبار واحد ها