رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
همزمان با ایام الله دهه فجر؛اسداله حمزیی مدیرکل محترم بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری و علی صفری شهردار قزوین پاسخگوی تماس های مردم شریف استان قزوین بودند.
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری خبر داد:
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری خبر داد: نشست حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد
مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد: مدیران کل کمیته امداد امام خمینی(ره ) و بهزیستی باحضور در سامانه سامد استانداری پاسخگوی درخواست ها و مشکلات مردم...
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
همزمان با ایام الله دهه فجر؛اسداله حمزیی مدیرکل محترم بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری و علی صفری شهردار قزوین پاسخگوی تماس های مردم شریف استان قزوین بودند.
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری خبر داد:
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری خبر داد: نشست حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد
مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد: مدیران کل کمیته امداد امام خمینی(ره ) و بهزیستی باحضور در سامانه سامد استانداری پاسخگوی درخواست ها و مشکلات مردم...
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی گزارش داد:
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گزارشی از"ملاقات چهره به چهره مردم با مدیران دستگاه های اجرایی استان" و "حقوق شهروندی" ارایه کرد.
مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری :
مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین گفت: هدف سامانه سامد کاهش مراجعات حضوری مردم و تسریع در پاسخگویی مدیران به درخواست ها و شکایات مردم است.
جلسه کمیته نظارت و ارزیابی ستاد اربعین استان به ریاست حمزه ئی تشکیل شد.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از برگزاری جلسه رابطین حقوقی فرمانداری های تابعه سطح استان خبر داد.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی از برگزاری جلسات توجیهی مسئولین ارزیابی عملکرد فرمانداری ها خبر داد.
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از برگزاری جلسات آموزشی تبیین، تشریح و آشنایی با تخلفات اداری خبر داد.
سرپرست دفتر بازرسی استانداری خبر داد:
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد: بازرسی نامحسوس از دستگاه های اجرایی استان با شاخص های منطبق با رعایت حقوق شهروندی و در راستای تکریم ارباب رجوع با...
اشتراک در لیست اخبار واحد ها