رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیر کل دفتر نظارت دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
مدیر کل دفتر نظارت دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از راه اندازی میز خدمت در دستگاههای اجرایی با هدف ارتقای رضایتمندی ارباب رجوع خبر داد.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری :
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری؛ نظارت و بازرسی را برای سازمان ها سرنوشت ساز نامید.
به ریاست مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری؛
جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد رابطین دفاتر ستادی، به ریاست حمزه یی مدیر کل دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری برگزار گردید.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیر کل دفتر نظارت دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
مدیر کل دفتر نظارت دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از راه اندازی میز خدمت در دستگاههای اجرایی با هدف ارتقای رضایتمندی ارباب رجوع خبر داد.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری :
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری؛ نظارت و بازرسی را برای سازمان ها سرنوشت ساز نامید.
به ریاست مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری؛
جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد رابطین دفاتر ستادی، به ریاست حمزه یی مدیر کل دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری برگزار گردید.
همزمان با ایام الله دهه فجر؛اسداله حمزیی مدیرکل محترم بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری و علی صفری شهردار قزوین پاسخگوی تماس های مردم شریف استان قزوین بودند.
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری خبر داد:
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری خبر داد: نشست حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد
مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد: مدیران کل کمیته امداد امام خمینی(ره ) و بهزیستی باحضور در سامانه سامد استانداری پاسخگوی درخواست ها و مشکلات مردم...
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی گزارش داد:
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گزارشی از"ملاقات چهره به چهره مردم با مدیران دستگاه های اجرایی استان" و "حقوق شهروندی" ارایه کرد.
مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری :
مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین گفت: هدف سامانه سامد کاهش مراجعات حضوری مردم و تسریع در پاسخگویی مدیران به درخواست ها و شکایات مردم است.
جلسه کمیته نظارت و ارزیابی ستاد اربعین استان به ریاست حمزه ئی تشکیل شد.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از برگزاری جلسه رابطین حقوقی فرمانداری های تابعه سطح استان خبر داد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها