رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی از برگزاری جلسات توجیهی مسئولین ارزیابی عملکرد فرمانداری ها خبر داد.
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از برگزاری جلسات آموزشی تبیین، تشریح و آشنایی با تخلفات اداری خبر داد.
سرپرست دفتر بازرسی استانداری خبر داد:
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد: بازرسی نامحسوس از دستگاه های اجرایی استان با شاخص های منطبق با رعایت حقوق شهروندی و در راستای تکریم ارباب رجوع با...
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از برگزاری جلسه رابطین حقوقی فرمانداری های تابعه سطح استان خبر داد.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی از برگزاری جلسات توجیهی مسئولین ارزیابی عملکرد فرمانداری ها خبر داد.
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از برگزاری جلسات آموزشی تبیین، تشریح و آشنایی با تخلفات اداری خبر داد.
سرپرست دفتر بازرسی استانداری خبر داد:
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد: بازرسی نامحسوس از دستگاه های اجرایی استان با شاخص های منطبق با رعایت حقوق شهروندی و در راستای تکریم ارباب رجوع با...
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از ابلاغ "دستور العمل دیدار عمومی و ملاقات چهره به چهره مدیران دستگاه های اجرایی استان قزوین با مردم" به کلیه...
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از کسب رتبه عالی استانداری قزوین در ارزیابی عملکرد سال1395 خبر داد.
سرپرست دفتربازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
دستگاههای اجرایی رابطان سامد را معرفی کنند
سرپرست دفتربازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گفت: سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ( سامد) فعالیت مجدد خود را بر اساس "نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر...
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی :
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی استانداری گفت: بانک های استان باید سرعت رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های مردمی سفر رئیس جمهور را بیشتر کنند
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی خبر داد: با پایان یافتن مهلت اولیه پاسخگویی دستگاه های اجرایی به درخواست های مردمی در سفر ریاست محترم جمهور به استان، خط تلفنی111...
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی :
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی استانداری خبر داد: نحوه پاسخگویی 5 دستگاه اجرایی به درخواست های مردمی سفر رئیس جهور توسط تیم نظارتی ویژه مورد تحلیل و بررسی قرار...
اشتراک در لیست اخبار واحد ها