رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری قزوین خبر داد:
سامانه سامد بستری برای ارتقای کیفیت پاسخگویی مدیران است
مدیر کل دفتر بازرسی استانداری قزوین گفت :سامانه سامد بستری مناسب برای ارتقای کیفیت پاسخگویی مدیران و نظارت همکانی شهروندان است
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری قزوین خواستار شد:
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری قزوین بر لزوم رعایت حقوق شهروندی، استقرار میز خدمت و انجام ملاقات عمومی مدیران در دستگاه های اجرایی تاکید کرد.
مدیر کل دفتر بازرسی استانداری :
مدیر کل دفتر بازرسی استانداری قزوین خبر داد:فرماندار بویین زهرا از طریق سامانه سامد(ارتباط الکترونیکی مردم و دولت)به درخواست های مردم پاسخ داد.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری قزوین خبر داد:
سامانه سامد بستری برای ارتقای کیفیت پاسخگویی مدیران است
مدیر کل دفتر بازرسی استانداری قزوین گفت :سامانه سامد بستری مناسب برای ارتقای کیفیت پاسخگویی مدیران و نظارت همکانی شهروندان است
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری قزوین خواستار شد:
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری قزوین بر لزوم رعایت حقوق شهروندی، استقرار میز خدمت و انجام ملاقات عمومی مدیران در دستگاه های اجرایی تاکید کرد.
مدیر کل دفتر بازرسی استانداری :
مدیر کل دفتر بازرسی استانداری قزوین خبر داد:فرماندار بویین زهرا از طریق سامانه سامد(ارتباط الکترونیکی مردم و دولت)به درخواست های مردم پاسخ داد.
توسط حمزه یی؛
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی استانداری اقدامات بخش بازرسی را در شش ماهه نخست امسال تشریح کرد.
از سوی حمزه ای:
از سوی حمزه ای عملکرد بخش حقوقی دفتر بازرسی استانداری در شش ماهه نخست سال 97 تشریح شد.
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی استانداری تاکید کرد:
مدیرکل بازرسی ، مدیریت عملکرد و امورحقوقی استانداری بر لزوم ملاقات عمومی مدیران دستگاههای اجرایی؛فرمانداران؛ بخشداران و شهرداران در روزهای سه شنبه تاکید کرد.
حمزیی؛ مدیرکل بازرسی و مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری و صفری شهردار قزوین در یک نشست دو ساعته با پاسخگویی به سامانه تلفنی 111 به مشکلات شهروندان پاسخ دادند.
جلسه کارگاه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد رابطین دفاتر ستادی و کارشناسان بازرسی و ارزیابی عملکرد فرمانداری های تابعه استان ، به ریاست حمزه یی مدیر کل دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و...
جلسه بررسی ورفع مشکلات اراضی مورد اختلاف مابین شهرداری محمدیه وبنیادمستضعفان انقلاب اسلامی با حضور مدیرکل بازرسی استانداری،مدیرکل بنیادمستضعفان استان البرز،مدیرکل امورشهری...
مدیر کل دفتر نظارت دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
مدیر کل دفتر نظارت دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از راه اندازی میز خدمت در دستگاههای اجرایی با هدف ارتقای رضایتمندی ارباب رجوع خبر داد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها