رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از کسب رتبه عالی استانداری قزوین در ارزیابی عملکرد سال1395 خبر داد.
سرپرست دفتربازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
دستگاههای اجرایی رابطان سامد را معرفی کنند
سرپرست دفتربازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گفت: سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ( سامد) فعالیت مجدد خود را بر اساس "نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر...
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی خبر داد: با پایان یافتن مهلت اولیه پاسخگویی دستگاه های اجرایی به درخواست های مردمی در سفر ریاست محترم جمهور به استان، خط تلفنی111...
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از کسب رتبه عالی استانداری قزوین در ارزیابی عملکرد سال1395 خبر داد.
سرپرست دفتربازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:
دستگاههای اجرایی رابطان سامد را معرفی کنند
سرپرست دفتربازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گفت: سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ( سامد) فعالیت مجدد خود را بر اساس "نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر...
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی :
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی استانداری گفت: بانک های استان باید سرعت رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های مردمی سفر رئیس جمهور را بیشتر کنند
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی خبر داد: با پایان یافتن مهلت اولیه پاسخگویی دستگاه های اجرایی به درخواست های مردمی در سفر ریاست محترم جمهور به استان، خط تلفنی111...
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی :
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی استانداری خبر داد: نحوه پاسخگویی 5 دستگاه اجرایی به درخواست های مردمی سفر رئیس جهور توسط تیم نظارتی ویژه مورد تحلیل و بررسی قرار...
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی استانداری خبر داد:
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات دفتر بازرسی استانداری از آمادگی دریافت درخواست های مردمی از طریق تلفن 111 خبر داد.
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی خبر داد:
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی از تشکیل تیم نظارتی ویژه ای برای رسیدگی به درخواست های مردمی سفر رئیس جمهور خبر داد.
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی استانداری تشریح کرد:
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی استانداری چارچوب دستورالعمل پاسخگویی به درخواست های مردمی در سفر رییس جمهور را در بستر سامد تشریح کرد.
با حکم استاندار انجام شد؛
با صدور حکمی از سوی فریدون همتی استاندار قزوین، حسن کاشی به عنوان دبیر ستاد مرکزی ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در استان، منصوب شد.
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری خبر داد:
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری از تدوین و ابلاغ دستورالعمل رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی از دستگاه های اجرایی استان خبر داد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها