رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری:
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری گفت:سامد؛عالی ترین مرجع نظارت بر ارتباطات مردمی مدیران است.
چهارشنبه 26 دی ماه جاری؛
حجت الاسلام سید مصطفی مجیدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین؛روز چهارشنبه 26 دیماه جاری از طریق سامانه سامد پاسخگوی تماس های تلفنی شهروندان استان خواهد بود.
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری:
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری قزوین گفت:از دستاوردهای بزرگ راه اندازی سامد مکانیزه نمودن و متمرکز شدن سیستم رسیدگی به شکایات در سطوح مختلف اجرایی استان است.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری:
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری گفت:سامد؛عالی ترین مرجع نظارت بر ارتباطات مردمی مدیران است.
چهارشنبه 26 دی ماه جاری؛
حجت الاسلام سید مصطفی مجیدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین؛روز چهارشنبه 26 دیماه جاری از طریق سامانه سامد پاسخگوی تماس های تلفنی شهروندان استان خواهد بود.
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری:
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری قزوین گفت:از دستاوردهای بزرگ راه اندازی سامد مکانیزه نمودن و متمرکز شدن سیستم رسیدگی به شکایات در سطوح مختلف اجرایی استان است.
دوشنبه 24 دی ماه جاری؛
حسین تیموری مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان قزوین؛روز دوشنبه 24 دیماه جاری از طریق سامانه سامد پاسخگوی تماس های تلفنی شهروندان استان خواهد بود.
مدیرکل دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی :
پاسخگویی فرماندار البرز به سوالات مردم شهرستان از طریق تلفن 111
مدیرکل دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین گفت:مزیت سامانه سامد کاهش آمد و شد مردم به دستگاههای اجرایی است
مدیر کل دفتر بازرسی استانداری قزوین:
مدیر کل دفتر بازرسی استانداری قزوین گفت:پاسخگویی مدیران در سامد؛موجب افزایش رضایتمندی مردم میشود
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری:
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری قزوین گفت:هدف سامد، ارتقاء سطح پاسخگویی مسئولان است
چهارشنبه 12 دی ماه جاری:
مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین؛12 دیماه جاری از طریق سامانه سامد پاسخگوی تماس های تلفنی شهروندان خواهد بود.
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری قزوین:
مرادیان مدیرکل بازرسی و مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گفت : سامد؛چشم بینای نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های دستگاه‌‌های اجرایی در رسیدگی به مطالبات مردم است.
مدیرکل دفترفنی استانداری قزوین،پاسخگوی تماس های تلفنی مردم شریف استان خواهد بود
اشتراک در لیست اخبار واحد ها